Održana sjednica Upravnog odbora UP „Biznis centar“ Jelah-Tešanj

Održana sjednica Upravnog odbora UP „Biznis centar“ Jelah-Tešanj

Dana 22.02.2019. godine u prostorijama kompanije Abias d.o.o. Poslovna zona Ciglana – Jelah, održana je prva sjednica Upravnog odbora Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj u 2019. godini.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Udruženja, gosp.Senad Brka, a prisustvovali su članovi Upravnog odbora i gost sjednice VD direktor JZU Dom zdravlja ,,lzudin Mulabećirović-lzo“ Tešanj, gosp. Dujsić dr. Amir.
Na dnevnom redu navedene sjednice, pod tačkom razno, razmatran je i „Nacrt Odluke o komunalnoj naknadi“ , koji se treba naći na dnevnom redu predstojeće sjednice Općinskog vijeća Tešanj, zakazane za četvrtak 28.02.2019.godine.