XV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRIVREDNIKA “BIZNIS CENTAR” JELAH-TEŠANJ

XV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRIVREDNIKA “BIZNIS CENTAR” JELAH-TEŠANJ

Na osnovu člana 26. Statuta Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, Upravni odbor saziva 15. redovnu Skupštinu Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, koja će se održati  15.03.2018. godine (petak), u restoranu „Intermezzo“ Kraševo – Tešanj, sa početkom u 16,30 sati, te predlaže sljedeći:

 

ČLANOVI SKUPŠTINE

UDRUŽENJA PRIVREDNIKA

„BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

   

Saziv i Dnevni red za 15. redovnu Skupštinu Udruženja privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj

 

Na osnovu člana 26. Statuta Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, Upravni odbor saziva 15. redovnu Skupštinu Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, koja će se održati  15.03.2018. godine (petak), u restoranu „Intermezzo“ Kraševo – Tešanj, sa početkom u 16,30 sati, te predlaže sljedeći:

 

DNEVNI RED  

1. Izbor radnih tijela Skupštine:

a) zapisničar i dva ovjerivača zapisnika,

b) tri člana verifikacione komisije, i

c) tri člana komisije za brojanje glasova.

2. Izbor i imenovanje predsjedavajućeg Skupštine,

3. Usvajanje zapisnika sa prethodne XIV Skupštine Udruženja,

4. Podnošenje izvještaja o radu za 2018.godinu, sa planom rada Udruženja u 2019. godini,

5. Finansijski izvještaj za 2018. godinu,

6. Imenovanje člana Upravnog odbora,

7. Imenovanje člana Suda časti,

8. Odluka o donaciji Općoj bolnici Tešanj i JZU Domu zdravlja ,,lzudin Mulabećirović-lzo“ Tešanj,

9. Razno.

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA PRIVREDNIKA

                                                                                                                                      Senad Brka, dipl.ing.