ODRŽANA XV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

ODRŽANA XV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUŽENJA PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

Dana 15.03.2019. godine, u prijatnoj atmosferi restorana „Intermezzo“ u Kraševu, Tešanj, održana  je XV redovna Skupština Udruženja privrednika „Biznis Centar” Jelah – Tešanj, koja je bila izvještajnog karaktera.

Radni dio Skupštine otvorio je predsjednik Udruženja privrednika, gosp. Senad Brka u 16,30 sati. Skupštini su, pored članova Skupštine i Upravnog odbora Udruženja privrednika, prisustvovali i mnogobrojni gosti: Općinski načelnik, mr. sci. Suad Huskić, Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, dr. Marko Šantić i zamjenik predsjednika g. Mirsad Jašarspahić, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva ZDK, g. Himzo Smajić, Predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH, g. Adnan Smailbegović, Predsjednica privredne komore ZDK – mr.sci. Diana Babić,  Policijski komesar MUP ZDK, g. Semir Šut, direktor Porche leasing d.o.o., mr. sci. Senad Jahić, član Uprave UniCredit banke, mr. Igor Bilandžija, UniCredit banka, g. Almir Gredić, Izvršni direktor Sektora za poštanski promet JP

BH POŠTA d.o.o., mr.sci. Neziran Đogo, direktor Opće bolnice Tešanj, prim.dr. Hasan Škiljo, VD direktor Doma zdravlja Tešanj, dr. Amir Dujsić, direktor Službe za zapošljavanje ZDK, g. Anto Pešić, direktor Biro-a rada Tešanj, g. Muharem Berberović,  dopredsjednik Udruge gospodarstvenika Posušje, g. Pero Lončar i član, g. Jerko Boban, SCH Manager Datalab d.o.o. Sarajevo, g. Aldin Ćelović, te direktori banaka i javnih ustanova kako sa područja naše općine, tako i šire.

Sponzori Skupštine su bili PORCHE LEASING d.o.o. Sarajevo, JP BH POŠTA d.o.o. Sarajevo, NLB banka i Datalab d.o.o. Sarajevo.

Jednoglasno je usvojen izbor radnih tijela Skupštine. Za predsjedavajućeg Skupštine izabran je gosp.Kasim Kotorić (Pobjeda d.d.).

Zapisnik sa prethodne, XIV sjednice Skupštine, izvještaj o radu 2018.godine zajedno sa planom rada u 2019. godini, kao i finansijski izvještaj za prethodnu godinu je podnio predsjednik Upravnog odbora, gosp. Senad Brka. Izvještaji su jednoglasno usvojeni.

Shodno najznačajnijoj aktivnosti u radu Udruženja, na Skupštini je premijerno predstavljen plakat i video spot predstojećeg, 15.međunarodnog sajma privrede Tešanj 2019. koji se održava od 13.-16. juna tekuće godine na lokalitetu Carina bb, Kraševo-Tešanj. Zemlja partner Sajma je Republika Sjeverna Makedonija, Generalni pokrovitelj Vijeće ministara BiH, a partneri na projektu su Općina Tešanj i Privredna/Gospodarska komora FBiH.

Također, značajnu aktivnost u radu Udruženja koja je prezentovana u sklopu plana rada u 2019. godini,  predstavlja i implementacija sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001:2015.

Usvojene su dvije izmjene u organima upravljanja Udruženja.  Shodno podnesenoj ostavci dosadašnjeg člana Upravnog odbora, gđe Nerma Saračević, za novog člana Upravnog odbora imenovana je gđa Saća Prnjavorac (Dobojputevi d.d.). Također, shodno podnesenoj ostavci člana Suda časti, g. Senad Roša, za novog člana Suda časti imenovan je g. Safet Mešić (SM3 d.o.o.).

Na Skupštini je usvojena i „Odluka o donaciji Općoj bolnici Tešanj i JZU Domu zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj. Shodno navedenom, usvojen je i prijedlog da se krene u realizaciju aktivnosti kada je u pitanju donacija Općoj bolnici Tešanj i JZU Domu zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj.

S obzirom da su donaciju za Opću bolnicu Tešanj, u cjelosti donirale članice Udruženja kompanije Hifa oil d.o.o. i Hifa petrol d.o.o., za nabavku reanimobila čija je vrijednost 120.000 KM, a biće uručen prvog dana Sajma.

Shodno gore navedenom, Upravni odbor Udruženja je donio odluku koju je potvrdila i Skupština, kojom će ostale članice Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, u skladu sa svojim mogućnostima, obezbijediti u vidu pojedačnih donacija finansijska sredstva u iznosu od cca 65.000 KM za nabavku vozila hitne pomoći za potrebe JZU Doma zdravlja „Izudin Mulabećirović-Izo“ Tešanj.

Po završetku radnog dijela Skupštine, prisutnima su se, u znak zahvale i podrške, obratili: mr.sci. Suad Huskić, dr. Marko Šantić, prim.dr. Hasan Škiljo, dr. Amir Dujsić, pri čemu su svi čestitali na izvanrednim rezultatima rada Udruženja u 2018. godini, te potvrdili nastavak dosadašnje, veoma uspješne saradnje.

Nakon radnog dijela Skupštine, od 18,30 sati, upriličen je zabavni program „Večer privrednika“, koji je okupio preko 270 zvanica Udruženja privrednika „Biznis Centar” Jelah – Tešanj.