Obavještenje o odgađanju 16.Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2020

Obavještenje o odgađanju 16.Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2020

Obavještenje o odgađanju 16.Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2020

Na 4. sjednici Upravnog odbora UP „BIZNIS CENTAR“ Jelah-Tešanj održanoj dana 28.07.2020.godine donesena je „Odluka o odgađanju 16.Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2020“, koji se trebao održati od 23.-26. septembra 2020.godine.

Uvažavajući trenutnu epidemiološku situaciju i opasnost od širenja virusa COVID-19, kao i mjere i preporuke Federalnog ministarstva zdravstva i nadležnih institucija vezano za javna okupljanja, članovi Upravnog odbora su jednoglasno odlučili da odgode ranije utvrđeni termin zbog nemogućnosti održavanja Sajma u datim okolnostima. Novi termin za održavanje Sajma je 22.-25. septembar 2021.godine.

 

Upravni odbor UP „BIZNIS CENTAR“ Jelah-Tešanj