Poslodavci od Elektroprivrede BiH traže da hitno stornira ugovore o rezervnom snabdijevanju

Poslodavci od Elektroprivrede BiH traže da hitno stornira ugovore o rezervnom snabdijevanju

Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine će se hitno obratiti Upravi Javnog preduzeća Elektroprivrede BiH sa zahtjevom da hitno storniraju ugovore koje su poslali kompanijama za rezervno snabdijevanje električnom energijom na 60 dana, čija je cijena i do šest puta veća u odnosu na prošlogodišnju, zaključeno je na sastanku kojemu je prisustovalo više od stotinu poslodavaca iz cijele Federacije BiH koje električnom energijom snabdijeva Javno preduzeće Elektroprivreda BiH. Sastanak je oganiziralo Udruženje poslodavaca Federacije Bosne i Hercegovine.

“Poslodavci od Elektroprivrede BiH traže da stornira račune i ispostavi nove račune o snabdijevanju električnom energijom kompanijam koje je snabdijevala u 2021. godini, bez obzira da li su ti kupci poslali zahtjev za ponudu za snabdijevanje električnom energijom, prihvatili ponudu za snabdijevanje električnom energijom i potpisali ugovor ili nisu prihvatili ponudu za snabdijevanje električnom energijom i nisu potpisali ugovor”, stoji u saopćenju UPFBiH.

Takođe se zahtijeva da u novim ugovorima osnovica za porast cijena električne energije do 20 posto je cijena električne energije iz godišnjeg ugovora tog kupca za prethodnu godinu, prije poskupljenja električne energije.

Dalje se navodi da se uvećane cijene električne energije primjenjuju od 6.1.2022. godine, odnosno, od dana stupanja na snagu Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH na sve kvalifikovane kupce električne energije.

Jednoglasno je zatraženo da ugovori o snabdijevanju električnom energijom kvalifikovanim kupcima, koji će biti ponuđeni na osnovu člana 16. a) Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH moraju imati iste uslove snabdijevanja (npr. u pogledu termina plaćanja, promjene cijena snabdijevanja tokom trajanja ugovora, više sile i sl.), kao i ugovori o snabdijevanju električnom energijom koji su realizovani tokom 2021. godine.

“Naglašavamo da ukoliko Elektroprivreda BiH ne prihvati naše zahtjeve, tražimo hitnu sjednicu Vlade Federacije BiH na kojoj će se donijeti odluka u skladu sa našim zahtjevima”, piše u saopćenju.

UPFBiH će pripremiti zahtjev za autentično tumačenje člana 16. a) Zakona o dopuni Zakona o električnoj energiji u FBiH od Parlamenta FBiH.

Poslodavci su zaključili da će ugovore o rezervnom snabdijevanju vratiti Eletroprivredi BiH, uz zahtjev da se dostavi ugovor o rezervnom snabdijevanju zaključno sa 5.1.2022. te ugovori o snabdijevanju električnom energijom počev od 6.1.2022. u skladu sa pomenutim Zakonom i odlukom Vlade Federacije BiH o ograničenju rasta cijena električne energije BiH.

 

IZVOR: AKTA.BA