Prijem u radni odnos – UP “Biznis centar” Jelah-Tešanj

Prijem u radni odnos - UP "Biznis centar" Jelah-Tešanj

Na osnovu člana 28. i 44. Statuta Udruženja privrednika „Biznis centar“ Jelah-Tešanj, uz saglasnost Upravnog odbora Udruženja, te na osnovu Odluke broj: 019/22 od 31.01.2022.godine  Predsjednik Udruženja o b j a v lj u j e:  

JAVNI OGLAS ZA PRIJEM RADNIKA U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME 

IZVRŠNI DIREKTOR UDRUŽENJA PRIVREDNIKA „BIZNIS CENTAR“ JELAH-TEŠANJ

 

JAVNI OGLAS možete pogledati ovdje: Javni oglas – Izvršni direktor Udruženja

 

 

PREDSJEDNIK UDRUŽENJA PRIVREDNIKA

“BIZNIS CENTAR” JELAH-TEŠANJ

Semir Kantić, dipl.oec.