Održana XVII Skupština UP “Biznis centar” Jelah-Tešanj

Održana XVII Skupština UP "Biznis centar" Jelah-Tešanj

Dana 25.02.2022. godine, u prijatnoj atmosferi restorana „Intermezzo“ u Kraševu – Tešanj, održana je XVII redovna Skupština Udruženja privrednika „Biznis Centar” Jelah – Tešanj, koja je bila izvještajnog karaktera.

Radni dio Skupštine počeo je u 18,00 sati. Skupštinom je predsjedavao predsjedavajući Skupštine, gospodin Kasim Kotorić. Pored članova Skupštine i Upravnog odbora Udruženja privrednika, Skupštini su prisustvovali i mnogobrojni gosti: Predsjednik Vanjskotrgovinske komore BiH, g-din Ahmet Egrlić, Ministar Federalnog ministarstva trgovine, g-din Zlatan Vujanović, Predsjednik Privredne/Gospodarske komore FBiH, g-din Mirsad Jašarspahić i zamjenik predsjednika, dr. Marko Šantić, Premijer Ze-Do kantona, g-din Mirnes Bašić, Ministar privrede Ze-Do kantona, g-din Zlatko Jelić, Ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Ze-Do kantona, g-din Mirsad Hadžić, Ministar zdravstva Ze-Do kantona, g-din Adnan Jupić, direktor Službe za zapošljavanje Ze-Do kantona, g-din Anto Pešić, Direktorica regionalnog centra Bizns plus, gđa Svetlana Cenić, Načelnik Općine Tešanj, mr. sci. Suad Huskić, direktor Opće bolnice Tešanj, dr.Omer Bedak, VD direktor Doma zdravlja Tešanj, dr. Emir Smailbegović, direktor Biro-a rada Tešanj, g-din Muharem Berberović, Komandir PS Tešanj, g-din Jusuf Katica, Načelnik Općine Doboj Jug, g-din Mirnes Tukić, kao i predsjednici prijateljskih udruženja privrednika Gračanice i Žepča, g-din Sead Terzić i g-din Nagib Mujkić.

Sponzor Skupštine je bila Procredit banka. Kroz prezentacijski termin, cijenjenoj publici su demonstrirana rješenja, mogućnosti i ekspertiza banke.

Jednoglasno je usvojen izbor radnih tijela Skupštine.

Zapisnik sa prethodne, XVI sjednice Skupštine, izvještaj o radu za 2020. i 2021. godinu, zajedno sa planom rada Udruženja 2022. godine, kao i finansijski izvještaj za prethodnu godinu je podnio predsjednik Upravnog odbora, g-din Semir Kantić. Izvještaji su jednoglasno usvojeni.

Shodno najznačajnijoj aktivnosti u radu Udruženja, na Skupštini je premijerno predstavljen plakat i video spot predstojećeg, 16. Međunarodnog sajma privrede Tešanj – BiH 2022. koji će se održati od 21. – 24. septembra 2022. godine.

Usvojena je jedna izmjena u organima upravljanja Udruženja. Shodno podnesenoj ostavci dosadašnjeg člana Upravnog odbora, g-dina Amira Školjića, za novog člana Upravnog odbora imenovan je g-din Besim Grahić.

Po završetku radnog dijela Skupštine, prisutnima su se, u znak zahvale i podrške, obratili: Ministar Zlatan Vujanović, Premijer ZDK Mirnes Bašić, Načelnik Općine Tešanj mr.sci. Suad Huskić, Predsjednik VTK BiH Ahmet Egrlić, Predsjednik P/G komore FBiH Mirsad Jašarspahić, i gđa Svetlana Cenić, istaknuvši riječi podrške u radu Udruženja, kao i spremnost za nastavkom dosadašnje, veoma uspješne saradnje.

Nakon radnog dijela Skupštine, od 19,00 sati, upriličen je zabavni program „Večer privrednika“, koji je okupio preko 250 zvanica Udruženja privrednika „Biznis Centar” Jelah – Tešanj. Gost večeri je bio Enes Begović.