AGENCIJA TEC

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/agencija-tec/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Agencija za finansijsko poslovanje, konsalting i usluge
  • Direktor: Jasmin Barallija
  • Mjesto: Ulica HadžiIdrizova 5, Sarajevo
  • Telefon: 033/551-215
  • E-mail: info@tec.ba
  • ID/PDV: 4201506020000
  • Web strana: www.tec.ba