ALFA I OMEGA MARKETING

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Izrada reklama, sito štampa, digitalna štampa, natpisi za sve vrste materijala
  • Direktor: Roša Senad
  • Mjesto: Vukovo bb, Jelah
  • Telefon: 
  • E-mail: rosasenad@gmail.com
  • ID/PDV: 4218806470007
  • Web strana: