ARTISAN

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/artisan/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja masivnog namještaja modernog dizajna uzprimjenu visokih tehnologija i velikog učešća ručnog rada
  • Direktor: Ćostović Mirza
  • Mjesto: Medakovo bb, 74260 Tešanj
  • Telefon: 032/667-910
  • E-mail: info@artisan.ba
  • ID/PDV: 4218568600002
  • Web strana: www.artisan.ba