ASCOM

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/ascom/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Poslovni software, prodaja i servis računara, izrada web stranica, biro-oprema i materijal
  • Direktor: Indira Krdžalić
  • Mjesto: Poslovna zona Bukva br. 6, 74260 Tešanj
  • Telefon: 032/655-855
  • E-mail: ascom@ascom.ba
  • ID/PDV: 4218493590006
  • Web strana: www.ascom.ba