BITNET d.o.o.

" style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/pocetna-stranica/clanice/bitnet-d-o-o/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja i servis računara, računarske opreme i sigurnosnih sistema
  • Direktor: Čamdžić Amer
  • Mjesto: Tešanj
  • Telefon: 061/534-244
  • E-mail: bitnet.ba@gmail.com
  • ID/PDV: 4218429580005
  • Web strana: www.bitnet.ba