CONTESSA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/contessa/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja konfekcije
  • Direktor: Ajanović Rizah
  • Mjesto: Industrijska zona Bukva bb, 74260 Tešanj
  • Telefon: 032/650-654
  • E-mail: alami@bih.net.ba
  • ID/PDV:
  • Web strana: