CREATIVA EVENTS

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/creative-events/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Agencija za promociju, reklamu i propagandu, ostale usluge marketinga i organizovanja dešavanja
  • Direktor: Aldijana Alić
  • Mjesto: Jelah, 74264
  • Telefon:
  • E-mail: 
  • ID/PDV:4218945320001
  • Web strana:www.creativa-events.com