E-G-E Komerc

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/e-g-e-komerc/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja Al.Flex cijevi za termoventilaciju, prodaja ker.pločica, vodoinstalacije, sanitarija, i opreme za grijanje
  • Direktor: Avdić Najiz
  • Mjesto: Doboj-Jug
  • Telefon:: 032/691-999,032/699-300
  • E-mail: egekomerc@hotmail.com
  • ID/PDV: 4218027430007
  • Web strana: