EMMS

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Društvo za konsalting i čišćenje
  • Direktor: Rahić Emina
  • Mjesto: Putešić 74268, Općina Tešanj
  • Telefon: 032/660-536
  • E-mail: Emms.doo@gmail.com
  • ID/PDV: 4218706920005
  • Web strana: www.emms-tesanj.com.ba