GLOBAL METAL CONTRUCTION

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/global-metal-contruction/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Trgovina na veliko metalnom robom, instalacijskim materijalom, uređajima i opremom za vodovod i grijanje
  • Direktor: Žilić Samir
  • Mjesto: Usora
  • Telefon: +387 32 891 208
  • E-mail: info@gmcdoo.ba
  • ID/PDV: 4218785020006
  • Web strana: