HEMAA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/hemaa/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja repromaterijala za izradu reklama i građevinu
  • Direktor: Hundur Enver
  • Mjesto: Jelah 74264
  • Telefon: 032/663-003
  • E-mail: www.hemaa.ba
  • ID/PDV: 4218097210004
  • Web strana: www.silktrade.com.ba