HIDRAULIK-TIM

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/hidraulik-tim/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Izrada remont hidrauličnih cilindara, komponenti i hidrauličnih spojeva
  • Direktor: Karamović Mirza
  • Mjesto: Ciglanska bb, Jelah
  • Telefon: 032/666-330
  • E-mail: hidraulik.tim@gmail.com
  • ID/PDV: 4218435040004
  • Web strana: www.hidraulik-tim.com.ba