HIDROLINE

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/hidroline/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Profaja vodomaterijala, keramike, sanitarije, postavljanje instalacija za vodu grijanje i sl
  • Direktor: Jašić Amil
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/699-160
  • E-mail: hidroline@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218460580005
  • Web strana: www.hidroline.ba