HIFA GROUP

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/hifa-group/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja nafte i naftnih derivata
  • Direktor: Porodica Ahmetlić
  • Mjesto: Krndija bb , Tešanj
  • Telefon: 032/650-600, 032/650-401
  • E-mail: hifa@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218015000007
  • Web strana: www.hifa.com.ba