HIFA OKTAN

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/hifa-oktan/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Društvo za proizvodnju i promet naftom i naftnim derivatima
  • Direktor: Ahmetlić Husein
  • Mjesto: Krndija bb, Tešanj
  • Telefon: 032/652-052
  • E-mail: hifaoktan@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218554640001
  • Web strana: