JU SPORTSKO REKREACIONI CENTAR

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/ju-sportsko-rekreacioni-centar/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Iznajmljivanje prostora i organizovanje sportskih manifestacija
  • Direktor: Jašić Safet
  • Mjesto: Ulica Patriotske lige bb, Tešanj
  • Telefon: 032/651-500
  • E-mail: jusrctes@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218543010006
  • Web strana: www.dvorana-tesanj.com