KAMEN STIL

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/kamen-stil/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Obrada kamena-proizvodnja ostalih proizvoda od betona, cementa, gipsa, vještačkog kamena- trgovina
  • Direktor: Husibegović Fuad
  • Mjesto: Ljetinić bb, Tešanjka
  • Telefon: 032/662-736
  • E-mail: kamenstil@yahoo.com
  • ID/PDV: 4218502760009
  • Web strana: www.kamen-stil.com