KOŽA-KOMERC

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/koza-komerc/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja zaštitne odjeće i modne konfekcije; prevoz i trgovina
  • Direktor: Šišić Edib
  • Mjesto: Ciglanska bb, Jelah
  • Telefon: 032/652-602, 032-652-603
  • E-mail: kozakom@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218080240007
  • Web strana: www.koza-komerc.com