MANN HUMMEL

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/mann-hummel/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja filtera ulja, zraka, goriva i hidraulike za auto-industriju ( putnički i teretni program ), filtera za građevinske mašine, filtera za industrijske mašine, kao i filtera za prečišćavanje otpadnih voda.
  • Direktor: Mahmut Galijašević
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/665 – 600 / Fax: 032/ 665 – 765
  • E-mail: infomhba@mann-hummel.com
  • ID/PDV: 4218101770001
  • Web strana: www.mann-hummel.com