MERIDIJAN 16

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/meridijan-16/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Turistička djelatnost – Hotel
  • Direktor: Omahić Izudin
  • Mjesto: Ul. Grada Vukovara 241, Zagreb, Republika Hrvatska
  • Telefon: +385 01 6065 200
  • E-mail: desk@meridijan16.com
  • ID/PDV: 91429672003
  • Web stranica: meridijan16.com