MEVA-KOMERC

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/meva-komerc/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja robe široke potrošnje, stovarište građevinskog materijala, pržionica kafe i benzinska pumpa
  • Direktor: Mević Mirsad
  • Mjesto: Kalošević 74268, Općina Tešanj
  • Telefon: 032/661-459
  • E-mail: mevakomerc@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218040700005
  • Web strana: