MRGUDA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/mrguda'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Pružanje usluga – špediterski poslovi, export-import
  • Direktor: Mrguda Sabit
  • Mjesto: Krasevo bb, Tešanj
  • Telefon: 032/692-347
  • E-mail: mrguda@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218044360004
  • Web strana: