Restaurant & Lounge bar Barolo

" style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/pocetna-stranica/clanice/restaurant-lounge-bar-barolo/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Usluga, priprema i serviranje hrane i pića
  • Direktor: Alagić Eman
  • Mjesto: Tešanj
  • Telefon: 062 110 798
  • E-mail: barolo@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4219102440001
  • Web strana: