SARAČEVIĆ

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/saracevic/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Trgovina-proizvodnja-promet-usluge
  • Direktor: Saračević Osmo
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/654-600, 032/656-091
  • E-mail: info@saracevic.ba
  • ID/PDV: 4218396980002
  • Web strana: www.saracevic.ba