SII LED

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/sii-led/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Agencija za promociju (reklamu i propagandu)
  • Direktor: Darja Tarabar
  • Mjesto: Tešanj
  • Telefon: 032/652-602, 032-652-603
  • E-mail: SII.LED@mail.com
  • ID/PDV: 432005462003
  • Web strana: