ŠPEDICIJA CENTAR

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/spedicija-centar/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Špedicija, transport, trgovina
  • Direktor: Hasanbašić Suad
  • Mjesto: Kraševo bb, Tešanjka
  • Telefon: 032/691-234
  • E-mail: spedicijacentar@gmail.com
  • ID/PDV: 4218045170004
  • Web strana: www.centar-tesanj.com