SS-COMPANY

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/ss-company/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prevoz robe u drumskom saobraćaju i stovarište građevinskog materijala
  • Direktor: Đogić Senad
  • Mjesto: Titova bb, Jelah
  • Telefon: 032/663-202
  • E-mail: sscompany.doo@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218024250008
  • Web strana: