SUN PACK

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/sun-pack/ '

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja ambalaže i mašina za prehrambenu industriju
  • Direktor: Šemsa Mujaković
  • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
  • Telefon: 032/654-507
  • E-mail: linpac@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218412180003
  • Web strana: www.sunpac.ba