VINITA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/vinita/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Računovodstveni servis, poresko savjetovanje
  • Direktor: Jurišić Ruža
  • Mjesto: Žabljak  bb, Općina Usora 74230
  • Telefon: 032/662-011
  • E-mail: 
  • ID/PDV: 4218550900009
  • Web strana: