Udruženje privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj uzelo učešće na 3. naučno-stručnoj konferenciji

Udruženje privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj uzelo učešće na 3. naučno-stručnoj konferenciji
Potrebe privrednog sektora za tehnikom i inovatorstvom, naziv je treće naučno-stručne konferencije koja se održala 23. januara 2019. godine u Parlamentarnoj skupštini BiH u Sarajevu, na kojoj je učešće uzelo Udruženje privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj.
Konferencija je bilo mjesto gdje su stručni govornici i predavači govorili o značaju i važnosti tehnike, inovatorstva, IT tehnologija te o potrebama privrednog sektora, proizvodnih sistema i značaju obrazovanja mladih za tehnička i IT usmjerenja.

Imala je za cilj podstaći univerzitete, privredne komore, privredne subjekte, udruženja klastera, institute i udruženja da sinergijskim djelovanjem trasiraju optimalan put ka konkurentnom privrednom sektoru.

Kako je kazao inovator i profesor na Mašinskom fakultetu u Tuzli, Fikret Alić, glavni cilj konferencija kao što je ova jeste da se nauka i tehnika stave u prvi plan s obzirom na to da inovacije i naučno – istraživački rad omogućavaju razvoj novih procesa i proizvoda, te pozicioniranja  na tržištu.

“Mi možemo razvijati svoje brendove, plasirati naše originalne proizvode i u tom smilu današnja konferencija je jedna od mogućnosti da se na pravi način fokusiramo ka tom cilju”, rekao je Alić, dodajući kako je u BiH neophodno povećati ulaganja u nauku, istraživanja, inovacije i transfer novih tehnologija.

Organizator, Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo, kaže kako je globalno tržište dosta turbulentno i zahtjeva od proizvoda dosta visoki nivo tehnike, tehnologije i organizacije a sve treba da bude praćeno novom proizvodnim kadrovima a u cijelom tom procesu treba da učestvuje cijelo društvo.

U okviru konferencije održano je nekoliko panel diskusija, jedna od njih bila je “Potrebe privrede za tehničkim inovacijama i mogućnosti za plasiranje inovacija u proizvodni sektor, te njihov značaj za unaprjeđenje proizvodnih sistema”. Panelisti su u okviru ove teme dali nekoliko zaključaka, jedan od njih je i taj da je država konkurentna ako su u njoj konkurentna, prije svega, proizvodna preduzeća. Te da bi se obezbijedila konkurentna proizvodnja, neophodno je kvalitetno obrazovanje, u svim sferama ljudske djelatnosti.

Mirsad Jašarspahić, podpredsjednik Privredne komore FBIH rekao je da inovatorstvo ima smisla jedino ako se komrecijalizuje kroz proizvod naših kompanija. Trenutno u nekoliko prerađivačkih privrednih grana naše kompanije uspjevaju da se nametnu na tržištu kroz svoje inovativne proizvode.

“BiH nije velika ekonomija tako da se ona ne može takmičiti u kvantitetu, samo kvalitet i inovativan pristup proizvodnji može ih dovesti do toga da budu konkurentniji na tržištu. Primjer za to su proizvođači opreme za automobilsku industriju, namještaja gdje oni kroz razvoj svojih timova u suradnji sa glavnim kupcima rade samostalno”, kazao je Jašarspahić.

Jašarspahić je kazao da su konferencije kao ove prilika da se na jednom mjestu ukrste ideje, otvore novi putevi saradnje te da je baš Privredna komora mjesto koje može da ugosti individualne inovatore, ali i fakultete i privredne subjekte.

Dr. Mesud Ajanović, iz Udruženja poslodavaca “Biznis centar” Tešanj, u svom panel izlaganju kazao je da se uspješnost njihovog udruženja ogleda u dobro uspostavljenom sistemu djelovanja.

“Tešanj je mala sredina i zbog toga je bilo neophodno sve uvezati u jedan funkcionalan sistem. Sada možemo reći da su svi sektori dobro povezani, pa tako i obrazovanje prati određene potrebe na tržištu. Ono što je najvažnije da inovatorstvo ima direktan odnos sa privrednicima”, kazao je Ajanović.

Zdravko Čerović, pomoćnik ministra za razvoj FMRPO kazao je da je osnovna misao njihovog ministarststva stvaranje kvalitetetnijeg i boljeg rada za malu privredu i njihovo izlazak na tržišta. Tu inovativnost ima veliki značaj.

“Put od inovacije do krajnjeg proizvoda je jako dug i težak. Mi kroz ministarstvo nastojimo što više podržati sve one koji su na dobrom putu ka realizaciji, finaliziranju svog proizvoda i to ćemo nastaviti i dalje. Shvatili smo značaj inoviranja u svim sektorima, jer ne samo da invstiramo u rast naše ekonomije i privrede, mi investiramo u sigurniju budućnost a tako postajemo i konkurntniji na tržištu”, kazao je Čerović.

Izet Bjelonja, dekan Mašinskog fakulteta u Sarajevu u svom obraćanju kazao je da su inovacije ključ uspjeha svih sektora ali da je neophodno stručno obrazovanje i edukacija ali i da obrazovne institucije trabaju biti pokretači razvoja inovatorstva.

“Obrazovanje je ključ za mnoga rješenja, od njega se treba krenuti. Nova znanja su dodatna vrijednost koja donosi novitete a ona razvoj proizvodnih i drugih grana”,

Kazao je Bjelonja.

Profesor emeritus, Džemo Tufekčić iz Centra za multidisciplinarne studije Tuzla u svojoj prezentaciji kazao je da bi morala postojati sinergija između države, privrede, preko privrednih komora, obrazovanja na svim nivoima, inovacija, kao i vlasnika finansijskog i intelektulanog kapitala.

Rifet Škrijelj, rektor Univerziteta u Sarajevu kazao je da su inovacije danas razlog razvoja privrednog sektora u našoj zemlji ali da tu postoji još mnogo prostora za unaprjeđenje.

“Tehnika, nauka i inovatorstvo trebaju da nađu svoje stalnom mjesto u društvu. Ono što moramo da shvatimo jeste da je ulaganje u nauku i obrazovanje investiranje a nikako gubitak. Benefiti toga se ne mogu vidjeti odmah ali to je dugoročan proces o kome moramo misliti sada za sve buduće naraštaje koji dolaze”, kazao je Škrijelj.

Dekan Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, Branko Blanuša rekao je da je saradnja univerziteta sa privredom jako bitna posebno u segmentu istraživanja.

“Danas je takva situacija u našoj privredi da većina onih koji rade nema mogućnosti da odvoje sredstva i kadrove za istraživanje i u tom pogledu bi oni morali biti više oslonjeni na fakultet. Naš fakultet ima dosta dobra iskustva posebno u saradnji sa privrednim subjektima i gradom Banja Luka, kao što je koncept Smart City, ali i sa kompanijama u kojima rade kadrovi sa fakulteta i u kojima postižu dobre rezultate u smislu inovatorstva i proizvodnih rezultata”, kazao je Blanuša.

Samim Konjicija, dekan Elektrotehničkog fakuteta u Sarajevu kazao je kako je tehnika generalno, a u posljednje vrijeme IT tehnologije oblast u kojima je mnogo prostora za primjenu inovacija.

Učesnici su se složili da proizvodno orijentiranom tržištu, da bi se osigurala konkurentna proizvodnja, neophodno je kvalitetno obrazovanje u svim sferama, a u privrednom sektoru nameće se obaveza radikalnog reinženjeringa kao uvjet opstanka preduzeća.

Glavni organizator konferencije je Udruženje tehničke kulture Novi Grad Sarajevo. Pokrovitelji konferencije su Ministarstva civilnih poslova BiH, Federalno ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta i Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade KS, a partneri konferencije su Privredna komora FBiH, Udruženje “CRPIT” i BH Futures foundation.

Izvor: Akta