Predstavnici VTK/STK BiH posjetili kompaniju HIFA – OIL d.o.o. Tešanj i Udruženje privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj

Predstavnici VTK/STK BiH posjetili kompaniju HIFA – OIL d.o.o. Tešanj i Udruženje privrednika "Biznis centar" Jelah-Tešanj

Predsjednik Vanjskotrgovinske/Spoljnotrgovinske komore Bosne i Hercegovine dr.sc. Vjekoslav Vuković,  šef Kabineta predsjednika i potpredsjednika Šejla Delić, direktor Instituta za edukaciju  Sabrina Teskeredžić i direktor Sektora za javna dokumenta Božidar Goluža posjetili su kompaniju HIFA – OIL d.o.o. Tešanj i održali sastanak s vlasnikom poduzeća Izudinom Ahmetlićem, generalnim direktorom Venanom Hadžiselimovićem i rukovodiocem Pravne službe u kompanijama Euro-Metali Doboj Jug i Euro- Roal Doboj Jug Dženanom Imširović.

Predsjednik Vuković je ovom prigodom prezentirao organizaciju i aktivnosti Komore, posebno one usmjerene kreiranju povoljnijeg poslovnog ambijenta i unaprjeđenju uvjeta poslovanja bh. kompanija.

Na sastanku je razgovarano o CBAM-u, promidžbi bh. kompanija, Arbitražnom sudu pri VTK BiH, europskoj perspektivi BiH, obnovljivim izvorima energije te predstojećem Sajmu privrede u Tešnju i inovativnim uslugama Komore.

Sudionici sastanka su ocijenili da se udruženim djelovanjem institucija vlasti, komora i gospodarstvenika, usmjerenih ka zajedničkom cilju, mogu pokrenuti značajni procesi za napredak gospodarstva Bosne i Hercegovine.

Kompanija HIFA – OIL d.o.o. Tešanj posluje kao najznačajniji privatni naftni distributer u Bosni i Hercegovini. Tokom višedecenijskog iskustva od 2002. godine i kontinuiranog rasta izgrađeno je partnerstvo i povjerenje sa skoro 2500 partnera u ovoj i drugim djelatnostima i sektorima koji su dio kompanije. Danas HIFA – OIL pokriva preko 25% tržišta BiH,  sa više od 310.000 tisuća tona nafte i naftnih derivata distribuiranih u 2021. godini.

 

Delegacija VTK/STK BiH, koju je predvodio predsjednik Vuković, posjetila je i Udruženju privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj i održala sastanak sa članovima Nadzornog odbora Udruženja Senadom Brka i Izudinom Ahmetlić.

Na sastanku je razgovarano o realizaciji zajedničkih aktivnosti, posebno u oblasti edukacije, te organizaciji i promociji predstojećeg Sajma privrede u Tešnju.

UP “Biznis centar” Jelah-Tešanj

Vanjskotrgovinska/Spoljnotrgovinska komora BiH