ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA UP “BIZNIS CENTAR” SA OPĆINSKIM NAČELNIKOM

ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA UP “BIZNIS CENTAR” SA OPĆINSKIM NAČELNIKOM

Dana 28.11.2019. godine sa početkom u 15:00h, u kabinetu Općinskog načelnika, održan je radni sastanak predstavnika Udruženja privrednika “Biznis centar” Jelah-Tešanj u sastavu predsjednika, gosp. Senad Brka, i članova UO, gosp. Izudin Ahmetlić i gosp. Fadil Ćostović,  sa predstavnicima Općine Tešanj.

Pored Općinskog načelnika, gosp. Suad Huskića, sastanku su prisustvovali predsjedavajući Općinskog vijeća Tešanj, gosp. Senad Subašić, i pomoćnik Općinskog načelnika, gosp. Nadir Medarić –  Služba za katastar, urbanizam i imovinsko-pravne poslove.

S obzirom na radni karakter, na sastanku je razgovarano na temu organizacije 16. Međunarodnog sajma privrede Tešanj 2020, realizacije ciljeva definisanih Strategijom razvoja općine Tešanj 2018-2022/27, kao i tekuće problematike na ovim prostorima.