ELEKTROPRIZMA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/elektroprizma/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Društvo za trgovinu, elektro-instalacione radove i električni materijal
  • Direktor: Dizdarević Šemsa
  • Mjesto: Ulica Patriotske lige bb, Tešanj
  • Telefon: 032/650-747
  • E-mail: ep@elektroprizma.ba
  • ID/PDV: 4218230580006
  • Web strana: www.elektroprizma.ba