ENI-EM

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/eni-em/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja elemenata od punog drveta za namještaj
  • Direktor: Ahmetović Edhem
  • Mjesto: Doboj Jug 74203
  • Telefon: 032/941-839
  • E-mail: info@eni-em.com
  • ID/PDV: : 4218665630005
  • Web strana: www.eni-em.com