EURO ONIKS

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/euro-oniks/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa za građevinarstvo
  • Direktor: Halilović Ahmo
  • Mjesto: Kraševo bb, 74266 Tešanjka
  • Telefon: 032/666-200
  • E-mail: eurooniks@gmail.com
  • ID/PDV: 4218657960004
  • Web strana: www.eurooniks.ba