MURIX

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/murix/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Uvoz, trgovina i distribucija promotivnih artikala
  • Direktor: Huskić Muriz
  • Mjesto: Husein Kapetana Grdaščevića bb, Tešanj
  • Telefon: 032/664-364
  • E-mail: agencija.murix@gmail.com
  • ID/PDV: 4218625330009
  • Web strana: www.murix.ba