NIRMA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/nirma/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Servisiranje, baždarenje i prodaja tahografa i vaga
  • Direktor: Begić Nurudin
  • Mjesto: Kraševo bb,     Tešanjka
  • Telefon: 032/692-187
  • E-mail: nirmadoo@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218199640003
  • Web strana: www.tahografi-nirma.com.ba