NTV “AMNA”

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/ntv-amna/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: TV djelatnost i telekomunikacije
  • Direktor: Hundur Halid
  • Mjesto: Krndija bb, Tešanj
  • Telefon: 032/650-116
  • E-mail: rntvamna@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218035020004
  • Web strana: www.tvamna.ba