OBNOVA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/obnova/'

Dodatne informacije

  • Djelatnost: Prodaja građevinskog materijala na veliko i malo
  • Direktor: Agić Sanela
  • Mjesto: Jelah 74264
  • Telefon: 032/663-016
  • E-mail: obnova@bih.net.ba
  • ID/PDV: 4218148810001
  • Web strana: www.obnovajelah.com.ba