SMART TELEVIZIJA

"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/smart-televizija/'

Dodatne informacije

 • Djelatnost: Televizijska kuća
 • Direktor: Ibrahimkadić Sedžad
 • Mjesto: Krndija bb, Tešanj
 • Telefon: 032/650-450
 • E-mail: smart@bih.net.ba
 • ID/PDV: 4218609990007
 • Web strana: www.tvsmart.ba
"style="cursor:pointer" onclick="window.location='https://biznistesanj.ba/silk-trade/'

Dodatne informacije

 • Djelatnost: Trgovina na veliko
 • Direktor: Širbegović Namik
 • Mjesto: Bukva bb, Tešanj
 • Telefon: 032/652-602, 032-652-603
 • E-mail: racunovodstvo@silktrade.com.ba
 • ID/PDV: 4218222990009
 • Web strana: www.silktrade.com.ba